pb.pl
23,8000 zł
2,59% 0,6000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 722 14 198 7 760 9 630
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 620 1 123 241 497
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 439 1 119 162 434
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 395 1 258 256 229
Amortyzacja (tys. zł) 538 501 596 602
EBITDA (tys. zł) 1 158 1 624 837 1 099
Aktywa (tys. zł) 93 095 91 447 86 510 88 930
Kapitał własny (tys. zł)* 56 371 57 635 57 197 58 120
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,046 0,148 0,030 0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,609 6,757 6,706 6,814
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej