pb.pl
25,0000 zł
-2,34% -0,6000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 132 32 169 8 835 18 741
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 387 6 232 272 531
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 169 6 019 238 260
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 859 4 731 77 439
Amortyzacja (tys. zł) 781 791 767 1 448
EBITDA (tys. zł) 4 168 7 023 1 039 1 979
Aktywa (tys. zł) 66 538 102 845 93 016 96 909
Kapitał własny (tys. zł)* 21 345 54 923 54 975 56 001
Liczba akcji (tys. szt.) 6 719,129 6 719,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,425 0,704 0,009 0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,177 8,174 6,446 6,566
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej