pb.pl
23,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 424 28 877 11 899 10 469
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -266 3 143 592 930
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -512 2 718 101 770
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -646 2 815 280 606
Amortyzacja (tys. zł) 747 728 746 781
EBITDA (tys. zł) 481 3 871 1 338 1 711
Aktywa (tys. zł) 45 191 61 564 51 596 47 210
Kapitał własny (tys. zł)* 14 855 17 670 17 951 18 556
Liczba akcji (tys. szt.) 6 682,000 6 682,000 6 682,000 6 682,000
Zysk na akcję (zł) -0,097 0,421 0,042 0,091
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,223 2,644 2,686 2,777
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej