pb.pl
24,6000 zł
-1,60% -0,4000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 021 19 206 6 946 9 205
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -251 1 259 -2 034 -671
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -341 625 -1 999 -860
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -341 897 -1 944 -869
Amortyzacja (tys. zł) 233 360 0 0
EBITDA (tys. zł) -18 1 619 -2 034 -671
Aktywa (tys. zł) 33 045 50 466 42 943 38 881
Kapitał własny (tys. zł)* 5 573 18 320 16 371 15 501
Liczba akcji (tys. szt.) 5 682,000 5 682,000 6 682,000 6 682,000
Zysk na akcję (zł) -0,060 0,158 -0,291 -0,130
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,981 3,224 2,450 2,320
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej