80,5000 zł
1,07% 0,8500 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 850 000 2 937 800 3 483 000 3 339 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 303 400 299 400 362 500 323 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 273 500 263 100 318 900 297 900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 95 100 90 900 134 200 102 400
Amortyzacja (tys. zł) 172 800 177 500 186 100 174 800
EBITDA (tys. zł) 476 200 476 900 548 600 497 800
Aktywa (tys. zł) 15 144 400 15 274 200 16 704 500 16 859 500
Kapitał własny (tys. zł)* 5 765 200 5 844 500 6 044 400 6 193 100
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 1,146 1,095 1,617 1,234
Wartość księgowa na akcję (zł) 69,460 70,415 72,824 74,615
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej