80,4000 zł
0,94% 0,7500 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 538 700 2 738 400 2 938 100 2 920 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 228 900 260 600 260 400 249 800
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 217 600 231 900 242 400 228 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 80 100 78 400 83 800 81 700
Amortyzacja (tys. zł) 158 800 164 200 169 600 170 300
EBITDA (tys. zł) 387 700 424 800 430 000 420 100
Aktywa (tys. zł) 13 687 600 14 417 100 14 594 200 15 614 000
Kapitał własny (tys. zł)* 5 608 700 5 745 300 5 764 900 5 956 900
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 0,965 0,945 1,010 0,984
Wartość księgowa na akcję (zł) 67,574 69,220 69,456 71,770
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej