80,4000 zł
0,94% 0,7500 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 228 604 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 34 120 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 548 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 175 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 36 698 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 522 809 157 825 171 755 214 731
Kapitał własny (tys. zł)* 158 636 120 682 137 268 163 637
Liczba akcji (tys. szt.) 20 950,512 17 413,992 17 413,992 17 413,992
Zysk na akcję (zł) 0,963 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,572 6,930 7,883 9,397
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej