80,5500 zł
1,13% 0,9000 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 310 900 2 218 400 2 650 300 2 452 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 203 800 187 600 238 100 224 700
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 196 600 178 300 239 300 201 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 88 400 78 000 98 000 79 600
Amortyzacja (tys. zł) 112 500 113 700 116 100 144 400
EBITDA (tys. zł) 316 300 301 300 354 200 369 100
Aktywa (tys. zł) 12 032 000 12 157 300 12 646 100 13 897 700
Kapitał własny (tys. zł)* 5 574 700 5 604 600 5 717 700 5 818 800
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 1,065 0,940 1,181 0,959
Wartość księgowa na akcję (zł) 67,165 67,525 68,888 70,106
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej