80,7000 zł
1,32% 1,0500 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 093 700 1 241 500 2 425 800 2 149 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 144 000 117 200 158 400 167 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 117 300 367 100 128 500 159 800
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 52 400 285 300 68 000 68 900
Amortyzacja (tys. zł) 78 300 55 500 122 200 117 200
EBITDA (tys. zł) 222 300 172 700 280 600 284 500
Aktywa (tys. zł) 12 566 300 7 319 300 11 882 400 15 198 900
Kapitał własny (tys. zł)* 5 340 000 5 617 000 5 601 400 5 637 200
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 0,631 3,437 0,819 0,830
Wartość księgowa na akcję (zł) 64,337 67,674 67,487 67,918
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej