227,5000 zł
-0,44% -1,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 473 784 1 577 654 1 446 828 1 404 606
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 180 170 166 237 116 389 55 317
Zysk (strata) brutto (tys.) 179 379 161 540 112 374 43 058
Zysk (strata) netto (tys.)* 148 295 117 517 88 803 32 945
Amortyzacja (tys.) 43 898 44 588 45 258 45 535
EBITDA (tys.) 224 068 210 825 161 647 100 852
Aktywa (tys.) 5 067 042 5 298 675 5 229 368 5 181 355
Kapitał własny (tys.)* 3 327 870 3 499 305 3 606 794 3 722 684
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 26,575 21,059 15,914 5,904
Wartość księgowa na akcję (zł) 596,364 627,086 646,348 667,116
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej