227,5000 zł
-0,44% -1,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1999 IV Q 1999 II Q 2000 IV Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 265 751 280 340 327 075 312 815
Kapitał własny (tys.)* 118 164 122 428 128 433 128 483
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 6 725,000 6 725,000 6 725,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,205 19,098 19,105
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej