227,5000 zł
-0,44% -1,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 010 827 1 132 364 1 215 742 1 315 161
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 107 454 159 923 196 376 144 493
Zysk (strata) brutto (tys.) 95 048 163 291 190 607 143 429
Zysk (strata) netto (tys.)* 78 149 136 087 152 817 121 748
Amortyzacja (tys.) 44 206 44 164 43 973 44 930
EBITDA (tys.) 151 660 204 087 240 349 189 423
Aktywa (tys.) 4 451 841 4 561 433 4 794 044 4 829 866
Kapitał własny (tys.)* 2 848 742 2 962 388 3 090 086 3 250 759
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 14,005 24,387 27,385 21,818
Wartość księgowa na akcję (zł) 510,503 530,869 553,752 582,545
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej