227,5000 zł
-0,44% -1,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 889 859 757 238 806 452 866 872
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 41 371 52 701 69 772 47 563
Zysk (strata) brutto (tys.) 41 555 54 490 68 476 49 705
Zysk (strata) netto (tys.)* 29 055 48 112 45 161 40 313
Amortyzacja (tys.) 41 418 42 640 41 379 41 386
EBITDA (tys.) 82 789 95 341 111 151 88 949
Aktywa (tys.) 4 339 971 4 294 505 4 265 032 4 360 350
Kapitał własny (tys.)* 2 677 296 2 676 933 2 731 760 2 801 566
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 5,207 8,622 8,093 7,224
Wartość księgowa na akcję (zł) 479,779 479,714 489,539 502,049
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej