pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 534 14 929 11 365 13 495
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 633 852 1 966 189
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 328 532 1 727 85
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 350 532 1 772 85
Amortyzacja (tys. zł) 675 607 610 1 536
EBITDA (tys. zł) 1 308 1 459 2 576 1 725
Aktywa (tys. zł) 54 945 58 708 60 129 53 034
Kapitał własny (tys. zł)* 17 911 18 443 20 215 20 300
Liczba akcji (tys. szt.) 6 503,791 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,082 0,272 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,754 2,836 3,108 3,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej