pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 13 282 17 656
Kapitał własny (tys. zł)* 8 630 10 809
Liczba akcji (tys. szt.) 4 103,788 4 103,788
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,103 2,634
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej