pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 065 12 378 12 610 11 534
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 471 5 568 633
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 089 -164 378 328
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 089 273 378 350
Amortyzacja (tys. zł) 767 745 734 675
EBITDA (tys. zł) 2 238 750 1 302 1 308
Aktywa (tys. zł) 57 418 54 295 56 944 54 945
Kapitał własny (tys. zł)* 16 910 17 183 17 561 17 911
Liczba akcji (tys. szt.) 6 503,791 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) 0,167 0,042 0,058 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,600 2,642 2,700 2,754
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej