pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 826 15 391 9 854 14 987
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 588 2 166 -5 396 621
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 964 1 942 -5 690 429
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 930 1 942 -5 245 429
Amortyzacja (tys. zł) 891 887 874 838
EBITDA (tys. zł) -697 3 053 -4 522 1 459
Aktywa (tys. zł) 59 634 62 173 55 614 55 964
Kapitał własny (tys. zł)* 12 729 20 670 15 425 15 854
Liczba akcji (tys. szt.) 4 503,790 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) -0,651 0,299 -0,806 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,826 3,178 2,372 2,438
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej