pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 033 6 862 12 594 12 826
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -621 -15 516 -350 -1 588
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -690 -15 854 -507 -1 964
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -690 -15 120 -571 -2 930
Amortyzacja (tys. zł) 873 829 894 891
EBITDA (tys. zł) 252 -14 687 544 -697
Aktywa (tys. zł) 77 968 59 742 62 424 59 634
Kapitał własny (tys. zł)* 31 366 16 231 15 659 12 729
Liczba akcji (tys. szt.) 4 503,790 4 503,790 4 503,790 4 503,790
Zysk na akcję (zł) -0,153 -3,357 -0,127 -0,651
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,964 3,604 3,477 2,826
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej