95,0000 zł
2,15% 2,0000 zł
Starward Industries SA (STA)

Wyniki finansowe - STARWARD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 328 316
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -338 -268
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -331 -264
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -331 -264
Amortyzacja (tys. zł) 0 4 11
EBITDA (tys. zł) 0 -334 -257
Aktywa (tys. zł) 5 285 7 773 7 624
Kapitał własny (tys. zł)* 4 701 7 363 7 105
Liczba akcji (tys. szt.) 1 848,000 1 848,000 1 848,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,179 -0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,544 3,984 3,845
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej