pb.pl
4,9000 zł
-2,00% -0,1000 zł
SUNEX SA (SNX)

Wyniki finansowe - SUNEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 773 6 959 6 057 9 025
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 554 161 -419 891
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 276 90 -636 684
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 121 301 -636 635
Amortyzacja (tys. zł) 273 334 242 239
EBITDA (tys. zł) 827 495 -177 1 130
Aktywa (tys. zł) 36 870 35 513 36 980 38 503
Kapitał własny (tys. zł)* 18 168 18 469 17 833 18 468
Liczba akcji (tys. szt.) 20 291,535 20 291,535 20 291,535 20 291,535
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,015 -0,031 0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,895 0,910 0,879 0,910
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej