pb.pl
10,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Talex SA (TLX)

Wyniki finansowe - TALEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2002 III Q 2002 IV Q 2002 I Q 2003
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 679 25 681 37 367 27 043
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 360 3 011 4 084 3 533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 118 2 344 3 849 3 458
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 480 1 620 2 668 2 420
Amortyzacja (tys. zł) 1 170 1 012 944 942
EBITDA (tys. zł) 3 530 4 023 5 028 4 475
Aktywa (tys. zł) 50 843 60 800 56 977 55 136
Kapitał własny (tys. zł)* 34 630 36 250 38 918 41 338
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,092 3 000,092 3 000,092 3 000,092
Zysk na akcję (zł) 0,493 0,540 0,889 0,807
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,543 12,083 12,972 13,779
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej