pb.pl
10,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Talex SA (TLX)

Wyniki finansowe - TALEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2000 IV Q 2001 I Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 37 367 16 902 24 450 27 324
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 084 1 103 1 648 2 600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 849 1 773 2 049 2 418
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 668 1 261 1 482 1 688
Amortyzacja (tys. zł) 2 013 223 786 1 150
EBITDA (tys. zł) 6 097 1 326 2 434 3 750
Aktywa (tys. zł) 56 977 42 990 49 490 50 701
Kapitał własny (tys. zł)* 38 918 31 133 32 062 33 750
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,092 3 000,092 3 000,092 3 000,092
Zysk na akcję (zł) 0,889 0,420 0,494 0,563
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,972 10,377 10,687 11,250
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej