3,6100 zł
1,69% 0,0600 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 047 000 13 559 000 9 723 000 9 160 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 000 1 670 000 1 452 000 608 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -482 000 1 392 000 1 134 000 489 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -529 000 1 034 000 839 000 385 000
Amortyzacja (tys.) 581 000 533 000 553 000 556 000
EBITDA (tys.) 584 000 2 203 000 2 005 000 1 164 000
Aktywa (tys.) 45 320 000 51 026 000 47 700 000 48 898 000
Kapitał własny (tys.)* 16 581 000 17 553 000 18 289 000 18 609 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) -0,302 0,590 0,479 0,220
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,461 10,016 10,436 10,618
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej