3,6100 zł
1,69% 0,0600 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 I Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 3 549 505 3 251 762
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 334 666 354 776
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 305 859 333 429
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 186 024 203 709
Amortyzacja (tys.) 0 0 324 642 342 954
EBITDA (tys.) 0 0 659 308 697 730
Aktywa (tys.) 20 247 698 20 823 133 0 0
Kapitał własny (tys.)* 11 026 782 11 125 910 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 2 797 256,712 2 797 256,712 2 797 256,712 2 797 256,712
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,067 0,073
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,942 3,977 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej