3,6100 zł
1,69% 0,0600 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 307 000 9 620 000 8 081 000 8 567 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 344 000 1 322 000 -350 000 -34 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 337 000 1 207 000 -482 000 -133 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -119 000 900 000 -273 000 -232 000
Amortyzacja (tys.) 532 000 537 000 562 000 536 000
EBITDA (tys.) 876 000 1 859 000 212 000 502 000
Aktywa (tys.) 40 075 000 43 148 000 42 676 000 44 495 000
Kapitał własny (tys.)* 16 491 000 17 530 000 17 471 000 17 235 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) -0,068 0,514 -0,156 -0,132
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,410 10,003 9,969 9,834
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej