3,6100 zł
1,69% 0,0600 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 629 051 6 445 000 5 421 000 5 991 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 654 128 1 193 000 -484 000 275 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 001 268 1 097 000 -500 000 191 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 566 076 839 000 -483 000 101 000
Amortyzacja (tys.) 523 057 521 000 536 000 512 000
EBITDA (tys.) -2 131 071 1 714 000 52 000 787 000
Aktywa (tys.) 39 696 000 41 599 248 38 518 457 38 621 258
Kapitał własny (tys.)* 15 834 000 16 778 066 16 336 078 16 496 663
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) -1,464 0,479 -0,276 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,035 9,574 9,321 9,413
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej