3,6100 zł
1,69% 0,0600 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 090 425 5 467 766 4 719 012 5 034 171
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 199 435 440 092 116 679 544 357
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 292 584 231 408 121 067 469 793
Zysk (strata) netto (tys.)* -985 182 162 066 -133 984 367 994
Amortyzacja (tys.) 554 036 485 085 514 201 494 657
EBITDA (tys.) -645 399 925 177 630 880 1 039 014
Aktywa (tys.) 41 917 765 42 941 080 40 010 337 40 518 759
Kapitał własny (tys.)* 18 192 226 18 282 475 17 684 743 18 070 845
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) -0,562 0,092 -0,076 0,210
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,380 10,432 10,091 10,311
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej