14,3000 zł
0,70% 0,1000 zł
ONE SPÓŁKA AKCYJNA (FMG)

Wyniki finansowe - FMG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 9 210 9 197 9 339
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 1 657 -2 936 1 711
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 1 648 -3 215 1 760
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 1 856 -3 215 1 760
Amortyzacja (tys.) 0 25 113 223
EBITDA (tys.) 0 1 682 -2 823 1 934
Aktywa (tys.) 51 239 0 0 0
Kapitał własny (tys.)* 13 606 0 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 163,814 163,814 163,814 163,814
Zysk na akcję (zł) 0,000 11,330 -19,626 10,744
Wartość księgowa na akcję (zł) 83,058 0,000 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej