8,4860 zł
-0,82% -0,0700 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 139 000 3 224 000 3 115 000 3 492 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 392 000 343 000 377 000 109 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 330 000 298 000 290 000 90 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 270 000 239 000 237 000 72 000
Amortyzacja (tys.) 618 000 650 000 626 000 677 000
EBITDA (tys.) 1 010 000 993 000 1 003 000 786 000
Aktywa (tys.) 25 697 000 26 139 000 25 698 000 26 826 000
Kapitał własny (tys.)* 13 554 000 13 229 000 13 429 000 13 444 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,206 0,182 0,181 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,328 10,080 10,233 10,244
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej