8,4860 zł
-0,82% -0,0700 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 931 000 3 055 000 3 123 000 3 379 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 244 000 337 000 324 000 256 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 156 000 269 000 238 000 204 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 125 000 243 000 193 000 163 000
Amortyzacja (tys.) 627 000 629 000 639 000 646 000
EBITDA (tys.) 871 000 966 000 963 000 902 000
Aktywa (tys.) 26 238 000 26 554 000 26 394 000 26 766 000
Kapitał własny (tys.)* 12 983 000 13 245 000 13 579 000 13 451 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,095 0,185 0,147 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,893 10,093 10,347 10,249
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej