7,9360 zł
-3,17% -0,2600 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001 IV Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 199 076 4 314 341 4 336 631 4 479 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 949 596 670 157 710 902 -300 603
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 058 245 606 671 -430 751 -53 250
Zysk (strata) netto (tys.)* 745 225 379 392 -375 018 -137 255
Amortyzacja (tys.) 892 747 932 922 982 934 994 619
EBITDA (tys.) 1 842 343 1 603 079 1 693 836 694 016
Aktywa (tys.) 34 137 900 33 662 622 34 621 120 35 545 894
Kapitał własny (tys.)* 12 129 408 12 585 755 12 212 837 11 896 520
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400 000,000 1 400 000,000 1 400 000,000 1 400 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,532 0,271 -0,268 -0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,664 8,990 8,723 8,498
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej