8,4860 zł
-0,82% -0,0700 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 804 000 2 828 000 2 793 000 3 083 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 88 000 109 000 150 000 57 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -44 000 60 000 67 000 -21 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -38 000 52 000 53 000 -21 000
Amortyzacja (tys.) 714 000 744 000 728 000 759 000
EBITDA (tys.) 802 000 853 000 878 000 816 000
Aktywa (tys.) 24 199 000 24 610 000 24 189 000 24 300 000
Kapitał własny (tys.)* 10 484 000 10 537 000 10 610 000 10 597 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) -0,029 0,040 0,040 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,989 8,029 8,085 8,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej