1,3200 zł
-0,75% -0,0100 zł
Teliani Valley Polska SA (TLV)

Wyniki finansowe - TELIANI

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 754 2 128 2 316 2 249
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 131 190 86 211
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 100 207 66 239
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 79 165 45 196
Amortyzacja (tys. zł) 19 22 22 22
EBITDA (tys. zł) 150 212 108 233
Aktywa (tys. zł) 4 333 4 364 4 917 4 798
Kapitał własny (tys. zł)* 3 602 3 653 3 697 3 893
Liczba akcji (tys. szt.) 5 720,000 5 720,000 5 720,000 5 720,000
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,029 0,008 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,630 0,639 0,646 0,681
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej