11,0000 zł
-3,51% -0,4000 zł
TenderHut SA (THG)

Wyniki finansowe - TENDERHUT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 16 917 14 875 13 568 13 987
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 -3 535 -4 573 -895
Zysk (strata) brutto (tys.) -113 -3 684 -4 718 -977
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 124 -6 034 -1 896 -705
Amortyzacja (tys.) 288 666 349 350
EBITDA (tys.) 282 -2 869 -4 224 -545
Aktywa (tys.) 47 561 39 632 37 151 36 521
Kapitał własny (tys.)* 33 260 26 123 23 524 22 835
Liczba akcji (tys. szt.) 2 045,671 2 045,671 2 045,671 2 045,671
Zysk na akcję (zł) -5,927 -2,950 -0,927 -0,345
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,259 12,770 11,499 11,163
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej