11,0000 zł
-3,51% -0,4000 zł
TenderHut SA (THG)

Wyniki finansowe - TENDERHUT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 484 14 901 19 303 18 058
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -765 326 -49 532
Zysk (strata) brutto (tys.) -104 1 109 -355 960
Zysk (strata) netto (tys.)* 688 1 767 -506 365
Amortyzacja (tys.) 439 695 839 784
EBITDA (tys.) -326 1 021 790 1 316
Aktywa (tys.) 52 425 57 278 57 550 58 506
Kapitał własny (tys.)* 39 261 43 423 43 615 44 055
Liczba akcji (tys. szt.) 1 945,403 2 005,403 2 045,671 2 045,671
Zysk na akcję (zł) 0,354 0,881 -0,247 0,178
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,181 21,653 21,321 21,536
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej