11,0000 zł
-3,51% -0,4000 zł
TenderHut SA (THG)

Wyniki finansowe - TENDERHUT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 317 10 656 10 931 10 311
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 342 568 2 418 1 460
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 176 594 2 438 1 388
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 226 445 1 889 863
Amortyzacja (tys.) 0 263 274 280
EBITDA (tys.) 1 342 831 2 692 1 740
Aktywa (tys.) 22 937 0 0 0
Kapitał własny (tys.)* 13 383 0 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 1 811,377 1 811,377 1 811,377 1 811,377
Zysk na akcję (zł) 0,677 0,246 1,043 0,476
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,388 0,000 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej