11,0000 zł
-3,51% -0,4000 zł
TenderHut SA (THG)

Wyniki finansowe - TENDERHUT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 7 108 13 746
Kapitał własny (tys.)* 4 360 9 928
Liczba akcji (tys. szt.) 1 811,377 1 811,377
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,407 5,481
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej