pb.pl
11,0500 zł
-0,45% -0,0500 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 399 075 540 534 248 961 340 079
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 943 11 662 9 753 10 215
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 963 9 209 9 118 8 294
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 017 6 999 7 125 6 805
Amortyzacja (tys. zł) 5 378 6 547 5 693 5 834
EBITDA (tys. zł) 21 321 18 209 15 446 16 049
Aktywa (tys. zł) 878 735 1 283 698 1 042 457 1 054 700
Kapitał własny (tys. zł)* 217 383 223 815 231 789 216 911
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,523 0,305 0,310 0,296
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,464 9,744 10,091 9,443
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej