pb.pl
10,7000 zł
1,90% 0,2000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 160 877 273 051 64 346 148 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 322 11 009 -3 492 -6 214
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 759 9 122 -3 878 -7 996
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 403 6 342 -3 290 -7 868
Amortyzacja (tys. zł) 3 705 3 786 3 824 3 672
EBITDA (tys. zł) 6 027 14 795 332 -2 542
Aktywa (tys. zł) 568 100 680 857 528 840 560 311
Kapitał własny (tys. zł)* 212 066 218 924 215 525 197 071
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,061 0,276 -0,143 -0,343
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,232 9,531 9,383 8,579
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej