pb.pl
10,5000 zł
-4,98% -0,5500 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 353 163 349 343
Kapitał własny (tys. zł)* 113 349 118 492
Liczba akcji (tys. szt.) 15 570,000 15 570,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,280 7,610
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej