4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
7FIT SA (7FT)

Wyniki finansowe - 7FIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 760 1 362 1 293
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -128 62 -106
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -130 49 -106
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 396 1 327 1 386 1 381
Kapitał własny (tys. zł)* 374 623 671 565
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792,500 1 792,500 1 792,500 1 792,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,073 0,027 -0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,209 0,347 0,374 0,315
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej