4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
7FIT SA (7FT)

Wyniki finansowe - 7FIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 513 3 004 3 295 2 628
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 166 52 400 282
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 137 20 374 257
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 106 -4 304 206
Amortyzacja (tys. zł) 15 53 25 24
EBITDA (tys. zł) 181 105 425 306
Aktywa (tys. zł) 5 150 5 328 5 661 5 557
Kapitał własny (tys. zł)* 1 989 1 984 2 288 2 494
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792,500 1 792,500 1 792,500 1 792,500
Zysk na akcję (zł) 0,059 -0,002 0,170 0,115
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,109 1,107 1,277 1,392
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej