4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
7FIT SA (7FT)

Wyniki finansowe - 7FIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 093 1 635 2 881 2 479
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 116 -93 493 95
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 92 -128 454 64
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 77 -111 365 41
Amortyzacja (tys. zł) 21 -18 22 18
EBITDA (tys. zł) 137 -111 515 113
Aktywa (tys. zł) 4 646 4 583 4 859 4 820
Kapitał własny (tys. zł)* 1 589 1 477 1 842 1 882
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792,500 1 792,500 1 792,500 1 792,500
Zysk na akcję (zł) 0,043 -0,062 0,203 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,886 0,824 1,027 1,050
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej