4,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
7FIT SA (7FT)

Wyniki finansowe - 7FIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 173 1 786 2 925 2 398
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 94 -47 322 193
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 61 -74 292 179
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 55 -68 235 143
Amortyzacja (tys. zł) 1 32 21 21
EBITDA (tys. zł) 95 -15 343 214
Aktywa (tys. zł) 3 759 4 315 4 583 4 859
Kapitał własny (tys. zł)* 1 232 1 134 1 477 1 511
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792,500 1 792,500 1 792,500 1 792,500
Zysk na akcję (zł) 0,031 -0,038 0,131 0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,687 0,632 0,824 0,843
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej