808,0000 zł
2,28% 18,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 331 112 2 552 282 2 681 460 2 816 563
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 36 594 58 931 38 011 83 173
Zysk (strata) brutto (tys.) 47 593 52 859 38 118 78 263
Zysk (strata) netto (tys.)* 35 338 40 054 25 359 59 741
Amortyzacja (tys.) 19 064 19 809 22 050 22 393
EBITDA (tys.) 55 658 78 740 60 061 105 566
Aktywa (tys.) 3 602 508 4 081 834 4 116 686 4 293 814
Kapitał własny (tys.)* 807 278 846 620 847 290 918 571
Liczba akcji (tys. szt.) 4 419,262 4 425,212 4 431,987 4 469,912
Zysk na akcję (zł) 7,996 9,051 5,722 13,365
Wartość księgowa na akcję (zł) 182,673 191,317 191,176 205,501
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej