804,0000 zł
0,75% 6,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2008 III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 972 432 953 761 1 003 024 1 173 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 487 10 005 3 261 14 797
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 206 5 771 -5 495 9 308
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 265 4 064 -4 469 7 477
Amortyzacja (tys.) 2 604 3 161 3 197 3 289
EBITDA (tys.) 14 091 13 166 6 458 18 086
Aktywa (tys.) 1 209 617 0 1 342 875 1 154 922
Kapitał własny (tys.)* 164 487 0 152 348 159 477
Liczba akcji (tys. szt.) 3 945,912 3 945,912 3 945,912 3 945,912
Zysk na akcję (zł) 1,334 1,030 -1,133 1,895
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,685 0,000 38,609 40,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej