760,0000 zł
7,65% 54,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 797 332 757 712 856 926 1 040 412
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 678 4 324 8 735 6 890
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 508 2 432 7 301 5 080
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 975 2 774 5 548 4 198
Amortyzacja (tys.) 2 096 2 182 2 880 2 543
EBITDA (tys.) 6 774 6 506 11 615 9 433
Aktywa (tys.) 862 807 0 1 142 280 1 123 548
Kapitał własny (tys.)* 151 565 0 160 584 165 297
Liczba akcji (tys. szt.) 3 945,912 3 945,912 3 945,912 3 945,912
Zysk na akcję (zł) 0,754 0,703 1,406 1,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 38,411 0,000 40,696 41,891
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej