760,0000 zł
7,65% 54,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 371 255 404 074 475 647 876 816
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 155 3 929 3 831 6 945
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 128 3 551 3 443 6 575
Zysk (strata) netto (tys.)* 971 2 835 3 541 5 053
Amortyzacja (tys.) 1 090 1 203 1 238 2 186
EBITDA (tys.) 2 245 5 132 5 069 9 131
Aktywa (tys.) 410 707 0 532 147 837 842
Kapitał własny (tys.)* 74 382 0 81 487 158 514
Liczba akcji (tys. szt.) 2 702,000 2 702,000 2 702,000 3 945,912
Zysk na akcję (zł) 0,359 1,049 1,311 1,281
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,528 0,000 30,158 40,172
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej