760,0000 zł
7,65% 54,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 908 902 2 305 968 2 392 574 2 299 404
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 40 171 58 876 43 058 64 653
Zysk (strata) brutto (tys.) 39 393 55 920 34 339 63 663
Zysk (strata) netto (tys.)* 29 740 44 600 18 113 49 868
Amortyzacja (tys.) 16 086 16 325 17 387 18 609
EBITDA (tys.) 56 257 75 201 60 445 83 262
Aktywa (tys.) 3 349 853 3 532 419 3 641 707 3 614 562
Kapitał własny (tys.)* 717 820 760 953 766 357 834 558
Liczba akcji (tys. szt.) 4 366,299 4 366,299 0,000 4 453,999
Zysk na akcję (zł) 6,811 10,215 11,196
Wartość księgowa na akcję (zł) 164,400 174,279 187,373
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej