760,0000 zł
7,65% 54,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 776 462 1 867 122 1 950 446 2 137 432
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 26 263 31 013 33 938 47 109
Zysk (strata) brutto (tys.) 22 272 32 580 31 214 46 843
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 627 25 607 22 885 36 173
Amortyzacja (tys.) 12 359 12 252 11 911 13 422
EBITDA (tys.) 38 622 43 265 45 849 60 531
Aktywa (tys.) 3 030 186 3 072 547 3 221 528 3 217 013
Kapitał własny (tys.)* 642 450 615 660 637 638 673 374
Liczba akcji (tys. szt.) 4 639,266 4 628,295 4 532,787 4 536,537
Zysk na akcję (zł) 3,368 5,533 5,049 7,974
Wartość księgowa na akcję (zł) 138,481 133,021 140,672 148,433
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej